Φόρτωση Εκδηλώσεων

Forum Πολιτικής 2009, Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «Η θεσμική Αρχιτεκτονική της Διαφανούς και Αποτελεσματικής Χρήσης του Δημοσίου Χρήματος στην Ελλάδα»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝ.ΕΡ.ΠΟ.ΣΤ.) σας προσκαλεί στην πρώτη συνάντηση εργασίας που διοργανώνει στο πλαίσιο του Forum Πολιτικής 2009 µε θέµα:

“Η Θεσµική Αρχιτεκτονική της ∆ιαφανούς και Αποτελεσµατικής Χρήσης του ∆ηµοσίου Χρήµατος στην Ελλάδα”

την Τρίτη 7 Απριλίου 2009, ώρα 15.30 στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου Ελλάδος (Ακαδηµίας 23)

Εισηγητές:

Αντωνίου Νίκος, Εµπειρογνώµων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

∆ασκαλάκης Παντελής, Υπουργείο Οικονοµικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Καραβοκύρης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Καραµάνης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Λογιστικής, ΟΠΑ

Καρκατσούλης Παναγιώτης, Εµπειρογνώµων, Υπουργείο Εσωτερικών

Κατριβέσης Βασίλης, Υπουργείο Οικονοµικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Ρακιτζής Λέανδρος, Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

Iles Chris, Εµπειρογνώµων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Αλεξόπουλος Άρης ( Επ. Καθηγητής Πολιτικής Επιστήµης, Παν. Κρήτης)

Στόχος της συζήτησης είναι η αποτίµηση του συστήµατος παρακολούθησης και έλεγχου της διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα, σε σύγκριση µε αντίστοιχα επιτυχή παραδείγµατα του εξωτερικού, ώστε να εντοπιστούν βέλτιστες πρακτικές και να προκύψουν προτάσεις βελτίωσης της υπάρχουσας θεσµικής δοµής.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn

Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου

Ακαδηµίας 23, Αθήνα, Greece