Φόρτωση Εκδηλώσεων

Σε συνεργασία με το περιοδικό Monthly Review, εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: “Οικονομική κρίση: Οι αξιακές βάσεις της σύγχρονης οικονομικής συμπεριφοράς των Ελλήνων”∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το περιοδικό Monthly Review και το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ), τη ∆ευτέρα 22 Ιουνίου 2009 και ώρα 19:00 µ.µ., οργανώνουν εκδήλωση–συζήτηση, µε θέµα:

Οικονοµική κρίση: Οι αξιακές βάσεις της σύγχρονης οικονοµικής συµπεριφοράς των Ελλήνων

Οµιλητές:

Γεράσιµος Αρσένης, πρώην Υπουργός, µέλος ∆.Σ. ΙΝΕΡΠΟΣΤ

Νίκος ∆εµερτζής, καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Βασίλης Καραποστόλης, καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Βαγγέλης Χωραφάς, εκδότης περιοδικού Monthly Review

Συντονιστής:

Κώστας Μελάς, καθηγητής Πανεπιστηµίου, πρόεδρος Οµίλου Πολιτικού & Οικονοµικού Προβληµατισµού

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Ακαδηµίας 23, Αθήνα).

Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ) ∆ Σίνα 23, 106 80 Αθήνα Τ 210 3626187 Φ 210 3603558 Ε inerpost@inerpost.org W www.inerpost.org

Περιοδικό Monthly Review ∆ Πραξιτέλους 29, 10560 Αθήνα Τ 210 3214488 Φ 210 3213578 E info@monthlyreview.gr W www.monthlyreview.gr

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn

Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου

Ακαδηµίας 23, Αθήνα, Greece