Ο Καθ. Σαπουντζόγλου Γεράσιμος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ του ΙΝΕΡΠΟΣΤ, παρουσιάζει κρίσιμη μελέτη για την προταθείσα χρήση του αναβαλλόμενου φόρου, ως μέσου αντιμετώπισης των μη εξυπηρετουμένων δανείων. Διαβάστε την αναλυτική μελέτη ΕΔΩ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ NPLs-NPEs – final

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn