Ο Καθ. Σαπουντζόγλου Γεράσιμος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ του ΙΝΕΡΠΟΣΤ, παρουσιάζει κρίσιμη μελέτη για την προταθείσα χρήση του αναβαλλόμενου φόρου, ως μέσου αντιμετώπισης των μη εξυπηρετουμένων δανείων.

Διαβάστε την αναλυτική μελέτη:

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn