ΙΝΕΡΠΟΣΤ

Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής
για την Ανάπτυξη και τη Διακυβέρνηση

Σίνα 23, 106 73 Αθήνα

(+30) 210-36 26 187, (+30) 210-36 44 558

(+30) 210-36 03 558

inerpost@inerpost.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ