Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής
για την Ανάπτυξη και τη Διακυβέρνηση ΙΝΕΡΠΟΣΤ

Έδρα: Σίνα 23, 106 73 Αθήνα
Τηλ1: (+30) 210-36 26 187
Τηλ2: (+30) 210-36 44 558
FAX: (+30) 210-36 03 558
Email: inerpost@inerpost.gr

Φόρμα Επικοινωνίας