ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ
Μαιάνδρου 23, Αθήνα 11528
0030 6944 392870
agamemnonk@gmail.com 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

02/10 – ΣΗΜΕΡΑ:    ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (DEMCO, ALPHA CHANNEL,
                                        CARREFOUR, GEOTECH, MENTOR INTERNATIONAL, GEP).
Eπίσης, προσωπική επιχειρηματική δράση σε ανανεώσιμη ενεργεία.

 

07/07 -02/10:        THEOLIA GREECE, Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΜΕΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝ.
                                   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ.

Η εταιρεία ήταν θυγατρική στην Ελλάδα του ομίλου THEOLIA,

με βασικό μέτοχο την GENERAL ELECTRIC και εισηγμένου στο

γαλλικό χρηματιστήριο ΕURONEXT.

 

10/03 -07/07  :  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.

Αναδιάρθρωση και χρηματοδότηση επιχειρήσεων και

Επιχειρηματικών σχεδίων.

 

04/00 -10/03 :            ΛΑΙΚΗ  ΑΤΤΑΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ,  ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ.

H ΛΑΙΚΗ ΑΤΤΑΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΡΙΑΚΗ ήταν η χρηματιστηριακή εταιρεία της ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, θυγατρικής του ομώνυμου κυπριακού τραπεζικού ομίλου στην Ελλάδα.

 

10/97 – 04/00:   ΑΤΤΑΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

Η εταιρία πραγματοποίησε στην διάρκεια της περιόδου αυτής σημαντικότατους ρυθμούς ανάπτυξης εργασιών και κερδοφορίας προσεγγίζοντας την Ανοιξη του 2000 όταν και επωλήθη στην ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μερίδιο αγοράς της τάξεως του 1%.

 

09/94 – 09/97:  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ.         Η εταιρεία ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θυγατρική της Εμπορικής Τράπεζας. Το ίδιο διάστημα υπήρξα Σύμβουλος Διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Εμπορικής Κεφαλαίου. Το χαρτοφυλάκιο αυτό ήταν βασικά επενδεδυμένο σε ομόλογα και είχε ύψος της τάξεως των 100 εκ. €.

 

04/90-12/91:  DELPHI ECONOMICS INTERNATIONAL , NEW YORK.

                                   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.

Συντάκτης του τριμηνιαίου δελτίου της εταιρείας με θέμα της αξιολόγηση των αγορών κεφαλαίων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Υπεύθυνος για τη συνεργασία της εταιρείας με το CIBCR( Κέντρο Πρόβλεψης των Οικονομικών Κύκλων, Columbia University ) για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Κέντρου για επενδυτικούς σκοπούς.

 

02/86-09/87   :           ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ,ΒΕΛΓΙΟ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

 

10/84-01/86   :           ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ , ΒΕΛΓΙΟ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

08/94                           COLUMBIA UNIVERSITY, NEW YORK, PhD Economics

Η διατριβή μου αφορά αξιολόγηση πολυεθνικών εταιρειών στην βάση χρηματοοικονομικών κριτηρίων και της παραγωγικότητας τους. Χρήση των συμπερασμάτων της έρευνας στην επιλογή μετοχών για διεθνή χαρτοφυλάκια βελτίωσε την απόδοση των χαρτοφυλακίων (on a risk – return basis).

 

04/90               :           ΠΤΥΧΙΟ MASTERS ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

Τομείς εξειδίκευσης : Διεθνή οικονομικά , Χρηματοοικονομικά, Οικονομετρία.

 

09/88               :           ΠΤΥΧΙΟ MASTERS ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Τίτλος διατριβής : «Tα οικονομικά της τεχνολογικής καινοτομίας».

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: President’s Fellow (1988-89)

Sloan Foundation Fellow (1991-93)

 

01/86                           BOSTON UNIVERSTITY, BRUSSELS, BELGIUM.

                                    ΠΤΥΧΙΟ ΜΑSTERS ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Εξειδίκευση : Διεθνή Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων.

 

03/82               :           ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Άριστα).

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

  • ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (SAS, LOTUS, Matlab)
  • ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ : ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ.
  • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Εκπληρωμένες, Π.Α.
  • Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΕΦΕΕ και Υπεύθυνος Διεθνών σχέσεων(1979-82).
  • Υπεύθυνος Διεθνών σχέσεων ΕΠ Νεολαίας ΠΑΣΟΚ(1980-82).
  • Έχω αρθρογραφήσει σε θέματα οικονομίας και κεφαλαιαγορών.
  • Μέλος του ΔΣ του ΙΝΤΕΡΠΟΣΤ.

 

 

 

 

 

 

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn